Synspunkter & returhenvendelser

Som privatperson har du 14 dages returret/fortrydelsesret, når du handler online. Det betyder, at du inden for 14 dage efter modtagelsen af din pakke kan returnere ubrugte, uskadte varer. Hvis en vare er blevet brugt eller håndteret uagtsomt, så den ikke længere kan sælges som ny, skal du erstatte webbutikken for værdiforringelsen. For at kunne fastslå en vares egenskaber eller funktion skal du i visse tilfælde bryde forseglingen, som i så fald skal åbnes så forsigtigt som muligt og returneres sammen med varen.

Bemærk, at du ikke har returret for varer, der er fremstillet efter dine anvisninger.

Som privatperson, der udnytter din fortrydelsesret, betaler du selv for fragtomkostningerne for den returnerede vare. Ved fejl i varen refunderer vi returfragten samt det beløb, du har betalt for den beskadigede eller fejlagtigt leverede vare, forudsat at vi ikke kan sende en ny vare til dig inden for rimelig tid.

Hvis du fortryder dit køb, vil vi refundere beløbet for varen. Forsendelsen til dig som kunde og returfragten på 995 kr refunderes ikke. Refusionen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, vi modtog din vare. Refusionen sker via den betalingsmetode, du valgte ved bestillingen, medmindre vi udtrykkeligt er enige om andet. Via Klarna kan du også kontrollere, hvornår returneringen er registreret, ved at hente en opdateret version af din faktura.

Transportskader

Vi står for transportrisikoen, dvs. risikoen for, at varen beskadiges eller går tabt under transporten fra vores lager til dig. Du skal dog som kunde undersøge varen/varerne, inden chaufføren forlader stedet for levering, så chaufføren kan notere eventuelle fragtskader. Eventuelle skader skal rapporteres til os skriftligt via en e-mail til info@nooliliving.se. Billeder af emballage, indhold og beskrivelse af skaden skal vedhæftes rapporten. Vi har brug for dette materiale umiddelbart efter levering (senest 1 dag efter aflevering af varen).

Du står for risikoen ved eventuel returnering til os. Hvis varen er beskadiget, vil vi opkræve en omkostning for denne skade.

Der skal altid vedlægges en retur- eller reklamationsnummer. Returneringer og reklamationer uden godkendt retur- eller reklamationsnummer accepteres ikke.

Instruktioner: Denne vejledning gælder for alle typer af returforespørgsler. Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i returformularen. Returnummeret er gyldigt i 14 dage, og returen skal være os i hænde inden for denne periode. Vi vil kontakte dig pr. e-mail så snart din anmodning er modtaget og kontrolleret. Ved retur SKAL alle produkter returneres i original emballage med alle tilbehør. Husk altid at sende produktet i yderemballage for ikke at beskadige original emballagen. Pak varerne godt ind for at undgå skader. Vedlæg en kopi af returbekræftelsen i returen og send den til os. 

BEMÆRK! Returneringer, der sendes ind uden godkendt retur- eller reklamationsnummer, accepteres ikke.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.